Partners

A love story

Tien jaar. Tien jaar van uitwisselingen, telefoongesprekken, ontmoetingen, samen uitgevoerde projecten, als één front. Als dit klinkt als een liefdesverhaal, dan is dat omdat de band tussen ons en onze leveranciers er ook een is van liefde! Het is deze jarenlange samenwerking die ons in staat heeft gesteld de kwaliteit van onze producten voortdurend te verbeteren; en het is de vertrouwensrelatie die hieruit is gegroeid die ons vandaag in staat stelt verder te gaan, door hen met ons mee te nemen in het duurzame en ambitieuze transformatieproject dat wij momenteel uitvoeren.

Gedragscode voor leveranciers

Al onze leveranciers ondertekenen elk jaar onze gedragscode en verbinden zich tot de fundamentele ethische principes die erin worden uiteengezet. Onze leveranciers moeten er ook voor zorgen dat hun eigen onderaannemers deze beginselen naleven, anders behouden wij ons het recht voor elke zakelijke relatie te beëindigen. 

Een sociaal auditprogramma

ba&sh heeft een beleid van sociale audits. Wij erkennen alleen de meest veeleisende methodes: BSCI, SMETA SEDEX, WCA of ICS. De sociale audit moet om de twee jaar worden herhaald. Wanneer tijdens de audit non-conformiteiten worden vastgesteld, voert ba&sh vervolgwerkzaamheden uit met de leveranciers, via corrigerende actieplannen.

In augustus 2021 sloot ba&sh zich aan bij een sociaal compliance-initiatief

Wij hebben ons aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een organisatie die zich volledig richt op sociale naleving, met als doel de arbeidsomstandigheden in de internationale toeleveringsketens van bedrijven te verbeteren (in kaart brengen van leveranciers, vroegtijdige opsporing van problemen, audits, corrigerende maatregelen en opleiding). We zijn van plan verder te gaan. Vanaf 2023 zullen wij ook milieuaudits uitvoeren. We beginnen met denimwasserijen.

60% van onze productie vindt plaats in Azië, verdeeld over China en India. Wij produceren hoofdzakelijk kledingstukken van katoen, viscose en polyester, grondstoffen die afkomstig zijn uit deze regio. 

40% van onze productie wordt gerealiseerd in Europa (30%) en Noord-Afrika. Wij produceren er hoofdzakelijk accessoires, breigoed en mouwstukken, met een beroep op de plaatselijke knowhow.

In 2022 werd 68% van onze productielocaties van rang 1 geauditeerd, d.w.z. gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij volgens de BSCI-, SMETA SEDEX-, WCA- of ICS-methodologieën en minder dan 2 jaar oud. 

Het doel is om tegen eind 2023 100% te bereiken.

Fairly Made x ba&sh

Wij zetten onze in 2020 aangegane verbintenis voort om een hoog niveau van traceerbaarheid in onze toeleveringsketens te bereiken en onze klanten steeds meer transparantie over onze producten te bieden. In het voorjaar van 2022 zijn we een partnerschap aangegaan met de oplossing voor producttraceerbaarheid en impactmeting Fairly Made.

Fairly Made x ba&sh betekent: 30 producten in de Winter 2022 collectie, 100 producten in de Zomer 2023 en 300 in de Winter 2023.

Deze tool meet de traceerbaarheid van producten en de afgelegde kilometers dankzij 3 indicatoren: ecologische voetafdruk, zoetwater-eutropisatie en energieverbruik. Vanaf 2024 zal 100% van onze referenties die onder de AGEC-wet vallen, worden opgespoord.

Vaak gestelde vragen

De productie van grondstoffen is de belangrijkste invloed van ba&sh op de uitstoot van broeikasgassen en de druk op de biodiversiteit.

Om deze impact te verminderen, geeft ba&sh de voorkeur aan vezels afkomstig van biologische productie, gecertificeerde bronnen die onder andere het welzijn van dieren en duurzaam beheer van weilanden garanderen, gerecyclede vezels, en viscose die is gemaakt van houtpulp uit duurzaam beheerde bossen.

In 2022 was 57% van de grondstoffen gecertificeerd. In 2025 zou dit percentage 100% moeten bereiken (met uitzondering van alpaca, waarvoor het doel is gesteld voor 2027).

Wij hebben een kader vastgesteld om de sociale prestaties in onze toeleveringsketen te controleren en te verbeteren.   

Elke partner moet zich verbinden tot onze gedragscode voor leveranciers en een aantal ethische principes naleven.   

Wij voeren sociale audits uit bij al onze leveranciers. Indien non-conformiteiten worden vastgesteld, ondersteunen wij onze leveranciers bij de uitvoering van correctieve actieplannen om zoveel mogelijk bij te dragen tot de snelle en duurzame transformatie van onze industrie.   

Sinds augustus 2021 is ba&sh ook lid van BSCI, een initiatief voor sociale compliance. Dit instrument biedt een kader voor het toezicht op en de verbetering van de sociale prestaties in onze toeleveringsketen: in kaart brengen van de leveranciers, vroegtijdige opsporing van problemen, audits, corrigerende maatregelen en opleiding. Het doel is de rechten van de werknemers te beschermen en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.  

Onze winkeltassen en pakketten bestaan voor 80% tot 100% uit gerecycled papier en zijn FSC-gecertificeerd. Ze zijn volledig recyclebaar. 

In 2022 bestond 93% van de verpakkingen die ba&sh gebruikte uit minstens 50% gerecycled papier. 

In 2022 bestonden 87% van de plastic verpakkingen uit minstens 30% gerecycled plastic. 

Als er in 2022 nog 12% van de verpakkingen van nieuw plastic werd gemaakt, heeft ba&sh als doel om tegen eind 2023 0% te bereiken. 

ba&sh is ook bezig met het implementeren van een circulaire en herbruikbare verpakkingsoplossing. Na ontvangst van de bestelling kan de verpakking gratis bij het postkantoor worden ingeleverd voor hergebruik. Wanneer leeg, kan deze worden opgevouwen tot briefformaat! Deze verpakking vermindert de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 80% in vergelijking met een verpakking die 100% gerecycled en recyclebaar is.