ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG

The trade website ba-sh.com (“Site") is an electronic commerce website accessible via the internet and open to all users of the network. The Site is operated by ba&sh SAS (« ba&sh »), a subsidiary of ba&sh Group.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, vilkår og betingelser eller vores websted, bedes du kontakte os :

ba&sh sas

Kontor placering : 67 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris

Kontakt Email :

help@ba-sh.com
 • Titre I. – DE PARTER
  Mellem de undertegnede:

  1. Det franske selskab BA&SH, der har en aktiekapital på 1 000 000 EUR , registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under nummer 449 158 898, med hjemsted på 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Paris, Frankrig, og har Momsnummer FR42449158898,
  Herefter benævnt “Sælger” på den ene side

  2. Den enkelte
  Gennemse, læse, reservere, bestille og / eller købe en vare eller en service, der tilbydes på Sælgers websted.

  I det følgende benævnt “Client” på den anden side.

  Det er aftalt som følger:
   
 • Titre II. – BETRAGTET
  Disse betingelser gælder kun for Forbrugere der er fysiske personer , ikke-virksomheder og som derfor erhverver produkter på Sælgers hjemmeside for deres egen personlige brug og ikke til en ny erhvervsaktivitet.

  Disse generelle vilkår og betingelser for salg (herefter “GTCS”)regulerer udelukkende alle ordrer og salg aftaler henrettet mellem Sælgeren og dets Forbrugere, med udelukkelse af alle andre betingelser, og de skal prioriteres over hvilket som helst andet dokument eller udgave, hvis det er relevant.

  Derfor indebærer bestillingshandlingen fuldstændig og uforbeholden accept af disse betingelser fra Forbrugeren.

  Den omstændighed, at Sælger ikke påberåber sig, på ethverts tidpunkt, en af bestemmelserne i GTCS må ikke tolkes som et afkald på nævnte udtryk for fremtiden.

  Eventuelle ændringer af GTCS er gældende over for Forbrugeren, så snart de er uploadet på til hjemmesidenen og gælder ikke for en forudgående transaktion der allerede er gennemført på tidspunktet for upload.
   
 • Titre III – AFTALER
  Artikel 1. – Definitioner

  1.1 Sælger henviser til det franske selskab BA&SH, med en kapital på € 1.000.000, registreret i Paris Trade and Companies Registry under nummer 449 158 898 og med hjemsted på 67 Avenue Raymond Pointcaré 75016 Paris, Frankrig.

  1.2 Forbruger enhver Forbruger, der gennemser, læser, reserver, laver ordre og / eller køber en vare eller service, der tilbydes på Website.

  1.3 Produkter betyder ethvert produkt, der tilbydes på webstedet.

  1.4. Service betyder enhver service, der tilbydes på webstedet.

  1.5 Website refererer til den infrastruktur, der er udviklet af sælgeren i henhold til formater der er kompatible med internettet, herunder flere typer data som tekst, lyd, stillbilleder eller animerede billeder, videoer og databaser, alle med det formål at blive hørt/set af Forbruger for at finde de tilgængelige produkter og tjenester(http://www.ba-sh.com/dk).

  1.6 Internet refererer til de forskellige servernetværk, der er placeret over hele verden, forbundet sammen via et kommunikationsnetværk og kommunikerer via en bestemt protokol kendt som TCP / IP.

  Artikel 2. – Bekendtgørelse

  Forbrugeren kan placere en ordre online for de tilbudte produkter på hjemmesiden. Ordren kan kun registreres på Websitet hvis Forbrugeren har identificeret sig selv ved at indtaste sin Forbruger-identifikationskode og password, som er strengt personlige eller via en gæstetilstand findes på hjemmesiden.

  Forbruger, der ønsker at købe en produkt skal oprette en Forbruger-konto på tidspunktet for deres første ordre , eller ordre benytte sig af gæstetilstand som findes på hjemmesiden.

  Alle ordrer indebærer nødvendigvis accept af prisen og beskrivelsen af de produkter, der er tilgængelige til salg.

  Sælgeren skal ære de modtagne ordrer via den Website, men kun i det omfang af de tilgængelige lagre af produkter. Hvis et produkt ikke er tilgængeligt, skal sælgeren straks underrette Forbrugeren herom. Annullering af ordren og refusion, hvor det er muligt, behandles derefter.

  Sælgeren skal via e-mail give Forbrugeren bekræftelse på modtagelse af sin ordre, herunder:

  - et resumé af de bestilte produkter og deres referencer

  - prisen på Produkterne

  - mængden af Produkter

  - datoen for ordren

  - levering eller afhentningsafgifter;

  - den af Forbrugeren valgte betalingsmetode;

  - indikationen om, at Forbrugeren kan benytte sig af en fortrydelsesperiode.

  Forbrugeren skal kontrollere indholdet af kommunikationen så hurtigt som muligt og straks underrette sælger af eventuelle fejl eller udeladelser.

  Undladelse af at gøre dette skal anses for at udgøre accept af ordren og dens vilkår og betingelser ved Forbrugeren.

  Artikel 3. – Bekendtgørelsens gyldighed

  Online indtastning af kreditkortnummer eller andre bankoplysninger vil fungere som bevis for bekræftelse af ordren og betalingen vil være bevis for at ordren er fuldført, og herefter vil ordrebeløbet forfalde til betaling.

  Denne bekræftelse tæller som den underskrift og udtrykkelig accept af alle operationer, der udføres på Websitet.

  I tilfælde af svigagtig brug af kreditkort, kan Forbrugeren kontakte Sælgers kundeservice via e-mail på følgende adresse, når nødvendigt : help@ba-sh.com.

  Det er udtrykkeligt aftalt, at bortset fra i tilfælde af en åbenlys fejl fra Sælger, skal de data, der er lagret på den Sælgers computersystemer, under rimelige betingelser for sikkerhed, have have bevisværdi i forhold til ordrer foretaget af Forbrugeren. Data om computer eller elektroniske medier udgør gyldigt bevis, og som sådan kan godtages under de samme betingelser og med samme bevismæssige værdi som ethvert dokument, der ville blive udarbejdet, modtaget eller holdes skriftligt.

  Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise alle ordrer, for hvilke salgsprisen på produkterne er forkert. I et sådant tilfælde skal sælgeren underrette Forbrugeren hurtigst muligt, og ordren annulleres.

  Arkiveringen af ordreformularer og fakturaer udføres på et pålideligt og holdbart medium på en måde, der svarer til en valid og holdbar kopi.

  Artikel 4 – Levering

  Forbrugeren kan få de bestilte produkter leveret til adressen på hans / hendes valg eller kan vælge at hente dem fra et udvalg af butikker, hvis denne tjeneste er tilgængelig i Forbrugerens område.

  Hvis Forbrugeren vælger at få leveret direkte hjem til, skal han / hun angive sin adresse og hans / hendes postnummer med præcision og uden nogen forkortelser; hvis han / hun vælger afhentningsmuligheden, skal han / hun angive, hvilken butik han / hun ønsker at afhente fra.

  Hvis leveringsadressen eller butikken valgt af Forbrugeren er ugyldig og fører til returnering af produkterne for manglende modtagelse på den angivne adresse, afholdes omkostningerne ved omlevering eller levering af produkterne til den nyopgivne adresse af Forbrugeren.

  Forbrugeren kan vælge leveringsmetode og / eller afhentning af produkterne.

  For mere information om levering og indsamling af produkter, herunder en liste over butikker, der kan tilbyde at samle produkter kan Forbrugeren konsultere følgende side .

  Sælgeren forpligter sig til at levere eller på anmodning levering i butikken (mandag til fredag undtagen helligdage) uden forsinkelse og senest tredive (30) dage efter bekræftelse af ordren. Den gennemsnitlige observerede tid for levering af produkterne i Danmark er syv (7) arbejdsdage og, hvor det er relevant, tre (3) arbejdsdage for tilgængelighed i butikken (eksklusiv den tid det tager at forberede ordren).

  I tilfælde af forsinket levering eller levering i butikken (efter anmodning) på mere end tredive (30) dage efter bekræftelse af ordren, kan Forbrugeren pålægge sælgeren ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller skriftligt på et andet holdbart medium for at levere eller sikre tilgængeligheden af produkterne i butikken inden for en rimeligt forlænget frist.

  Hvis Sælger ikke overholder, kan Forbrugeren derefter annullere ordren med anbefalet brev med kvittering for modtagelse. Refusion foretages inden for en periode på højst tredive(30) dage.

  Alle leveringstider og leveringstider i butikken, inklusiv dem, der er nævnt i ordrekvitteringsbekræftelsen, bestemmes så nøjagtigt som muligt af Sælgeren.

  Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for uforudsete forsinkelser i levering eller levering i butikken (efter anmodning), forudsat at produkterne sendes eller leveres i butikken (efter anmodning) undtagen i tilfælde af force majeure inden for en maksimumsperiode på syv (7) dage efter datoen for den oprindelige forsendelse eller levering i butikken (efter anmodning) oplyst af Sælgeren.

  I tilfælde af at Sælgeren ikke er i stand til at levere eller sikre leveringen af produkterne i butikken på grund af en pludselig, endda midlertidig, utilgængelighed af produkterne, skal Sælgeren straks underrette Forbrugeren og senest inden for tredive (30) dage efter den oprindelige leveringsdato eller datoen for tilgængelighed i butikken (efter anmodning) oplyst af Sælger på tidspunktet for ordren.

  Sælgeren kan tilbyde Forbrugeren et tilsvarende produkt, som Forbrugeren frit kan acceptere eller afvise.

  Hvis dette tilsvarende produkt ikke er egnet, efter at Forbrugeren har accepteret og modtaget det, bærer Forbrugeren returomkostningerne. Forbrugeren kan dog returnere produkterne gratis til den butik, han vælger.

  De beløb, der allerede er betalt af Forbrugeren, tilbagebetales ham uden forsinkelse og senest inden for tredive (30) dage efter betaling af de beløb, der er betalt af Forbrugeren.

  For at spore en løbende ordre kan Forbrugeren konsultere online sporingsoplysninger. Forbrugeren kan også kontakte Sælgers kundeserviceafdeling på denne e-mail-adresse: help@ba-sh.com.

  Efter at produkterne er afsendt, sender Sælger Forbruger en e-mail med forsendelsesmeddelelse og sporingsnummeret til hans ordre.

  Leveringen eller tilgængeligheden af Produkterne skal ske i tilstedeværelse af Forbruger eller en person, der udtrykkeligt er udpeget af Forbugeren på modtagerens adresse angivet i ordren.

  For at samle de produkter, der er bestilt til at blive indsamlet i butikken, skal Forbrugeren eller den person, der udtrykkeligt er udpeget af ham, være i stand til at fremlægge bevis for identitet og bevis for ordre.

  På tidspunktet for levering eller afhenting i butikken af Produkterne er Forbrugeren eller den person, der udtrykkeligt er udpeget af ham, forpligtet til at kontrollere:

  (i) at antallet af leverede Produkter svarer til beskrivelsen i forsendelsesdokumentet og fakturaen og

  (ii) at emballagen er intakt, ubeskadiget, ikke våd eller ændret på nogen måde, inklusiv de materialer, der bruges til at lukke emballagen.

  Forbrugeren eller den person, der udtrykkeligt er udpeget af ham, skal straks bestride enhver skade på emballagen og / eller Produkterne samt enhver fejl i antallet af pakker og / eller manglende overensstemmelse med beskrivelsen ved at anbringe et “underlagt inspektion” meddelelse på leveringssedlen eller tilbagetrækning af produkterne. Når Forbrugeren har accepteret, kan der ikke fremsættes krav om produktets ydre udseende eller mængde i ordren.

  Når Forbrugeren bestiller produkter på webstedet, der skal leveres uden for EU, kan de være underlagt importafgifter og andre forpligtelser, der opkræves, når de når deres destination.

  Ethvert salg af produkterne uden for EU er ikke momspligtig.

  Eventuelle yderligere fortoldningsomkostninger afholdes af Forbrugeren; Sælgeren har ingen kontrol over disse omkostninger.

  Toldpolitikker varierer fra land til land. Forbrugeren skal kontakte de lokale toldmyndigheder for mere information. Når Forbrugeren desuden afgiver en ordre på hjemmesiden, betragtes han eller hun som den officielle importør af produkterne og skal overholde alle love og regler i det land, hvor Forbrugeren ønsker at modtage produkterne.

  Internationale Forbrugere underrettes om, at grænseoverskridende leverancer kan åbnes og inspiceres af toldmyndighederne.

  Artikel 5 – Transport risici

  Risikoen for tab eller beskadigelse af produkterne skal passere til Forbrugeren på fysisk besiddelse af Produkterne af den Forbruger, eller en tredjepart udpeget af Forbrugeren bortset fra luftfartsselskaber/transportør foreslået af Sælger.

  Når Forbrugeren overdrager levering af produkter til en anden person end den af Sælgere foreslåede, overgår risikoen for tab af eller skade på produkterne til Forbrugeren, når produkterne er overgivet til denne transportør.

  Intet krav om manglende, beskadigede eller mistede produkter kan fremsættes af Forbrugeren mod Sælgeren for produktet, hvis levering er overdraget af Forbrugeren til en anden operatør end den, som sælgeren foreslår, og heller ikke noget krav om manglende, beskadiget eller mistede produkter fremstilles af Forbrugeren mod Sælgeren efter at de forlader Sælgers lagre.

  Artikel 6 – Pris

  Prisen på Produkterne er angivet i danske kroner, inklusive alle afgifter (moms og andre gældende afgifter) i henhold til følgende regel:

  - ba-sh.com/fr: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/nl: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/be: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/de: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/es: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/uk: i pund sterling (£) er alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/ch: i schweiziske franc (CHF) eksklusive skatter ;

  - ba-sh.com/dk: i danske kroner (DKK) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/ie: i euro (€) er alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/it: i euro (€) alle skatter inkluderet ;

  - ba-sh.com/us: i amerikanske dollars ($) eksklusive skatter ;

  - ba-sh.com/int: i amerikanske dollars ($) eksklusive skatter ;

  - ba-sh.com/hk: i HKD (HKD) eksklusive skatter ;

  Den betalte moms, der er inkluderet i prisen, vil være den gældende momssats, der gælder den dag, ordren er afsluttet.

  Priserne inkluderer dog ikke forsendelsesomkostninger.

  Enhver ændring i gældende momssatser eller valutakurser afspejles i prisen på Produkterne.

  Hvis en eller flere skatter eller bidrag skulle oprettes eller ændres, hvad enten øget eller formindsket, afspejler denne ændring kan salgsprisen på de gældende Produkter fundet på Sælgers Website og salgsdokumenter.

  Sælgeren skal regelmæssigt kontrollere, at alle priser på webstedet er korrekte. Sælger skal dog ikke stille sikkerhed for at ingen fejl på webstedet kan findes.

  Hvis der skulle opstå en fejl i en forudsat pris, skal sælgeren tillade Forbruger at vælge mellem (i) at genbekræfte køb af Produktet til den korrekte pris og (ii) at annullere ordren.

  Hvis sælgeren er ude af stand til at kontakte Forbrugen, vil ordren blive betragtet som annulleret.

  Ved bestilling online skal Forbrugeren betale enten med kreditkort (Carte Bleue, e-carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) eller via andre direkte bankbetalinger (PayPal eller iDeal).

  Artikel 7 – Ophavsretsklausul

  Sælgeren bevarer ejerskabet af det solgte produkt indtil fuld og effektiv betaling af den fulde købspris.

  Indtil fuld betaling af prisen, skal Forbrugeren afholde sig fra pantsætning af Produkter omfattet ejendomsforbehold eller bruge dem som en garanti og skal individualisere Sælgers Produkter.

  Disse bestemmelser påvirker ikke overførslen til Forbrugeren ved levering af produktet eller dets afhentning fra butikken i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i disse vilkår og betingelser for salg, af risikoen for tab og forringelse af Produkter omfattet af tilbageholdelse af ejendomsretten samt ansvaret for skader eller fordomme, de måtte medføre.

  Artikel 8 – Fortrydelsesret

  Forbrugerne informeres om, at de i henhold til § 19 i den danske Forbrugeraftaleloven har ret til at trække sig uden begrundelse inden for en periode på tredive (30) dage efter, at Forbrugeren eller en tredjemand af transportøren der er udpeget af Forbrugeren er fysisk i besiddelse af Produkterne.

  I tilfælde af en kendelse vedrørende flere Produkter leveres separat eller til et produkt leveret i flere partier eller dele, udløber denne periode den dag, hvor Forbrugeren er i besiddelse af det sidste produkt/stk. Den dag hvor ordren indgås og den dag hvor produktet modtages, tælles ikke inden for denne periode. Hvis denne periode udløber en lørdag, søndag eller helligdag eller ikke-arbejdsdag, forlænges den indtil den første følgende arbejdsdag.

  I henhold til § 18 i den danske Forbrugeraftaleloven, kan fortrydelsesretten ikke udnyttes især for aftaler om levering af produkter (i), som ikke er egnede til gengæld for beskyttelse af sundheden eller hygiejniske grunde, og som forbrugeren har brudt emballagen på, samt som for (ii) Produkter, der er lavet i overensstemmelse med Forbrugerens specifikationer eller er tydeligt tilpassede.

  Hvis Forbrugeren ønsker at returnere Produkterne, opfordres Forbrugeren inden udløb af ovennævnte periode til at underrette Sælgeren enten (i) skriftligt i en utvetydig erklæring og sendes gennem ethvert valgt medium eller (ii) ved at returnere tilbagetrækningsformularen tilgængelig via Forbrugerens konto på webstedet eller leveret i slutningen af GTCS, som begge kan sendes:


  BA&SH

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Paris

  FRANKRIG

  Forbrugeren skal returnere Produkterne uden unødig forsinkelse og senest tredive (30) dage efter at have meddelt Sælger sin beslutning om at fortryde købet, medmindre andet er angivet på tidspunktet for bestillingen. Returen betragtes som dateret som vist på poststemplet eller stemplet i butikken. Hvis den tredive (30) dages periode udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller en ikke-arbejdsdag, forlænges perioden til næste følgende hverdag.

  Denne tidsfrist anses for at være overholdt, hvis produktet returneres inden udløbet af denne periode.

  Omkostningerne og risiciene forbundet med afkastet er Forbrugerens eneansvar.

  Produktet skal returneres i sin oprindelige tilstand (emballage, opbevaring af etiketten, kopi af fakturaen, Produktet har ikke ændret sig), ellers vil det ikke blive taget tilbage eller ombyttet.

  For at undgå tab eller tyveri anbefaler Sælger, at Forbugeren returnerer Produktet med en registreret pakke med kvittering for modtagelse eller om nødvendigt direkte til butikken på den foreslåede liste over butikker. Derudover skal den originale emballage beskyttes omhyggeligt for at undgå beskadigelse.

  Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise enhver returnering af produkter, der ikke overholder ovennævnte betingelser.

  I tilfælde af gyldig fortrydelse tilbagebetaler Sælgeren alle modtagne betalinger inklusive leveringsomkostninger (undtagen eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at Forbrugeren har valgt en anden leveringsmetode end den billigere, som sælgeren tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest tredive (30) dage fra den dag, hvor Sælgeren er blevet underrettet om beslutningen om at fortryde købet (refusion kan udsættes, indtil Sælgeren har modtaget de pågældende Produkter, eller indtil Forbrugeren har forelagt Sælgeren bevis for afsendelse af Produkterne, alt efter hvad der sker først). Det samme betalingsmiddel som det, der anvendes til ordren, vil blive brugt, medmindre Forbrugeren udtrykkeligt accepterer et andet middel, forudsat at Forbrugeren ikke pådrager sig yderligere omkostninger som følge heraf.

  Forbugere, der udøver deres fortrydelsesret, kan holdes ansvarlige for afskrivning af Produkterne som følge af anden håndtering end den nødvendige for at fastslå Produkternes karakter, egenskaber og funktion.

  Artikel 9 – Garantier

  Produkterne er underlagt den juridiske overensstemmelsesgaranti, der er fastsat i § 78 i den danske købelov :

  &idquo; Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem
  1) afhjælpning af mangelen,
  2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3) et passende afslag i købesummen eller
  4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig &dquo;


  I henhold til § 81 i lov om salg af varer skal handlinger, der skyldes manglende overensstemmelse, udføres af Forbrugeren straks efter opdagelsen og ikke længere end to (2) måneder efter den nævnte opdagelse.

  Den handling som følge af den manglende overensstemmelse, er omfattet af en forældelsesfrist på to (2) år fra levering af produktet i henhold til § 83 i den danske købelov .

  Forbruger kan vælge mellem reparation eller udskiftning af Produktet i henhold til ovennævnte artikel 78 i den danske salgslov .

  Når reparation eller udskiftning af produkterne er umulig, kan Forbuger anmode om en refusion af produktet eller en reduktion af dets pris i forhold til graden af manglende overensstemmelse med det nævnte produkt.

  Artikel 10 – Fortrolighed og personlige data

  Sælgeren gennemfører alle nødvendige foranstaltninger for at sikre fortrolighed og sikkerhed for personlige data, der overføres via Internettet.

  Personlige oplysninger vedrørende Forbrugeren kan behandles af Sælgeren, herunder i forbindelse med bestillingsprocessen og leveringsstyring.

  Forbrugeren anbefales at omhyggeligt læse denne fortrolighedspolitik.

  Artikel 11 – Ansvar

  Sælger skal sætte lave hans bedste indsats for at opfylde sine forpligtelser men på ingen måde stille nogen garanti.

  Sælger kan ikke gøres ansvarlig for de tekniske og miljømæssige faktorer, der ikke tillader Forbrugeren til korrekt visualisere Produktets nøjagtige udseende (f.eks: hår af modellen på en detalje af tøjet, farve vises på skærmen, som adskiller sig fra farven af tøjet osv.).

  Sælgeren skal sigte mod at beskrive de produkter med den største nøjagtighed, eller at præsentere et fotografi på hjemmesiden når det er muligt, idet det forudsættes, at fotografierne vises på webstedet ikke er bindende.

  Forbrugeren erkender og accepterer, at priserne på de produkterne på hjemmesiden og i butikkerne sandsynligvis vil variere, og at denne prisforskel under ingen omstændigheder kan bruges som grundlag for en anmodning om hel eller delvis tilbagebetaling af de produkter der købes enten på den hjemmeside eller i butikkerne.

  Under alle omstændigheder Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig hvor den manglende opfyldelse af sine forpligtelser ville kunne tilskrives enten (i) den uforudsigelig og uoverstigelig handling af en tredje part i aftalen eller til (ii) et tilfælde af force majeure defineret i artikel 12 i disse GTCS.

  Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for ulejligheden eller iboende skade ved brug af internettet, herunder en afbrydelse i tjenesten, ekstern indtrængen eller tilstedeværelsen af computervirus.

  Artikel 12 – Force majeure

  Ansvaret for en enhver af parterne fastbliver ikke, hvor udførelsen af kontrakten er forsinket eller forhindret på grund af et tilfælde af force majeure eller en tilfældig begivenhed, uanset om det skyldes den handling at en part eller tredjepart, eller på grund af eksterne årsager sådanne som sociale konflikter, intervention fra civile eller militære myndigheder, naturkatastrofer, brande, vandskader, afbrydelse af telekommunikationsnetværket eller af det elektriske netværk.

  Artikel 13 – Intellektuel ejendomsret

  Sælgeren er eksklusiv ejer af de immaterielle rettigheder, der er relateret til de produkter, der tilbydes på hjemmesiden eller i butikkerne - rettigheder, der regelmæssigt registreres af Bouchara advokatfirma med speciale i intellektuel ejendomsret: www.cabinetbouchara.com. Dette omfatter alle varemærker, servicemærker, designpatenter og ophavsrettigheder i forbindelse med Produkter på hjemmesiden og alle dens elementer, herunder på det visuelle og grafiske identitet på websitets design, ergonomi, funktionaliteter, software, tekster, animerede eller faste billeder, lyde, know-how, tegninger, grafik og om navne, akronymer, logoer eller andre tegn, der kan bruges, laves eller bruges af Sælgeren.

  Det er forbudt at anvende varemærker, billeder, design, eller hvilket som helst andet element, hvor Sælgeren besidder den intellektuelle ejendomsret.

  Desuden er de immaterielle rettigheder til de dokumenter, der er indeholdt på Websitet og hver af de elementer, der er oprettet til dette websted er eksklusivt ejet af Sælgeren, og der ydes ingen licens, eller nogen anden ret end at konsultere websitet. Reproduktionen af enhver side eller indhold på hjemmesiden er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra sælgeren, undtagen i tilfælde af private kopier.

  Reproduktionen af de dokumenter, der er offentliggjort på Websitet er kun godkendt til personligt og privat brug, og enhver reproduktion og enhver brug af kopier til ethvert andet formål er strangt forbudt.

  Det er også forbudt at kopiere, modificere, oprette et afledt arbejde, ”reverse engineer” og / eller på anden måde forsøge at finde kildekoden (undtagen som bestemt ved lov), sælge, tildele, underlicensere eller på nogen måde overføre rettigheder i softwaren.

  Det er også forbudt at ændre softwaren eller bruge ændrede versioner af softwaren, herunder med henblik på (men ikke begrænset til) at få uautoriseret adgang til tjenesten og få adgang til websitet ved enhver måde anden end gennem grænsefladen, som den Sælger har til dette formål.

  Dette website og enhver software, der anvendes i forbindelse hermed kan indeholde fortrolige oplysninger er beskyttet af gældende immaterialret og / eller andre love.

  Artikel 14 – Betegnelse

  De nuværende betingelser gælder, så længe sælgeren fortsætter med at tilbyde sine tjenester online .

  Artikel 15 – Diverse

  15.1 – Integreret aftale

  Parterne anerkender, at denne aftale udgør hele aftalen mellem dem og erstatter ethvert tidligere tilbud, levering eller aftale, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt.

  Overskrifterne på artiklerne i disse vilkår og betingelser er indsat af hensyn til Forbrugerens bekvemmelighed og er på ingen måde beregnet til at begrænse eller ændre nogen af vilkårene eller bestemmelserne heri.

  15.2 – Ændring af aftalen

  Intet efterfølgende dokument, ingen ændring af aftalen i nogen form kan være effektiv mellem parterne, medmindre den er i form af en ændring, der er behørigt dateret og underskrevet af begge parter.

  15.3 – Ugyldighed

  Hvis nogen af bestemmelserne i denne aftale viser sig at være ugyldige i henhold til gældende lovgivning eller en endelig domstolsafgørelse, anses en sådan bestemmelse for at være ugyldig uden at ugyldiggøre aftalen eller påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

  15.4 – Bosted

  Parterne vælger bopæl på de adresser, der er angivet (i) i bestillingsformularen for Forbugeren på den ene side, og (ii) på den adresse, der vises på hjemmesiden for Sælgeren på den anden side.

  15.5 – Gældende lovgivning og tvister

  Den nuværende GTCS er underlagt dansk lovgivning.

  I tilfælde af uenighed om en ordre skal Forbrugeren først kontakte Sælgeren for at finde en retfærdig løsning via e-mail på help@ba-sh.com.

  Parterne har ret til at anvende konventionel mægling eller enhver alternativ tvistbilæggelsesmetode i tilfælde af tvist.

  Henvisningen til den konventionelle mægling eller en hvilken som helst alternativ tvistbilæggelsesmetode kan kun finde sted efter at Forbrugeren tidligere har fremsat skriftlige bemærkninger til Sælgeren.

  Parterne kan frit nægte den løsning, som mægleren har foreslået.

  Derudover har Europa-Kommissionen oprettet en online tvistbilæggelsesplatform, der letter den uafhængige udenretslige bilæggelse af onlinetvister mellem forbrugere og fagfolk i Den Europæiske Union. Denne platform kan tilgås på følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .

  I tilfælde af en tvist er den kompetente domstol den, der ligger i sagsøgtes bopæl eller, efter sagsøgtes valg, stedet for den faktiske levering af produktet.

  ANMODNING OM TILBAGEHOLDELSE

  (Udfyld og returner denne anmodning, hvis du ønsker at trække dig tilbage)

  Til opmærksomhed fra

  ba&sh

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Paris,

  Frankrig

  help@ba-sh.com

  I/Jeg / vi (*) underretter hermed dig (*) om min / vores (*) tilbagetrækningsanmodning om kontrakten for salg af produktet (erne) (*) nedenfor:

  Ordrenummer:

  Bestilt den:

  Modtaget den:

  Forbruger (s) navn:

  Forbrugerens (e) adresse (r):

  Hvis din anmodning kun vedrører en del af din ordre, skal du angive de produkter, du vil annullere, og deres antal:

  Dato:

  Underskrift:

  (*) Slet efter behov  E-gift card

  The e-gift card is valid for a period of one year from the date the email is sent to the e-gift card’ s recipient. The e-gift card is non-refundable, however any items purchased with the the credit on the gift card will be refunded in full to the gift card credit.

  You can pay for all or part of your purchases using the ba&sh e-gift card. The e-gift card can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The balance available on the e-gift card is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds the e-gift card’ s available balance, the difference can be paid by any other means of payment. You can check the available balance on the “ e-gift card ” page. This e-gift card does not have the owner’ s name on it. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with the e-gift card that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the e-gift card for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the e-gift card.

  After the validity period expires, the e-gift card cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit on the card can be claimed back. Additionally, e-gift cards cannot be purchased using another e-gift card.

  The purchase of an e-gift card implies a waiver of your right of withdrawal.

  E-gift cards obtained from the outset by illicit means are null and void; they cannot be used to make purchases and the money on them cannot be refunded to you.

  The purchase and/or use of an e-gift card means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.

  E-gift card credit

  The credit is valid for a period of one year from the date of receiving the email containing the information about it. You can pay for all or part of your purchases using your credit. Credit can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The available credit balance is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds your available credit balance, the difference can be paid by any other means of payment.

  The credit is in the customer’s name and is linked to their account. The available balance can be seen at any time in the “my account” section on ba-sh.com. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with credit that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the credit for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the credit.

  After the validity period expires, the credit cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit balance can be claimed back.

  The purchase and/or use of the credit means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.