Een geschiedenis die voortduurt met onze leveranciers

Gedragscode

Al onze leveranciers verplichten zich ertoe zich te houden aan onze gedragscode voor leveranciers. We vragen ze om zich te houden aan een ethische code en aan de regels die daarin staan: de strijd tegen kinderarbeid en gedwongen arbeid, het respecteren van de wettelijke werktijden, de garantie op een eerlijk salaris, een veilige en gezonde werkomgeving en de vrijheid van vereniging… Onze leveranciers moeten deze regels respecteren, net als hun eigen leveranciers en subcontractanten. Op het moment dat deze regels niet worden opgevolgd of de situatie niet wordt verbeterd, dan behouden wij ons het recht voor om onze handelsrelatie te beëindigen. 


Waarschuwingssysteem

Conform de wet Sapin II, hebben wij een Gedragscode opgesteld en een intern waarschuwingssysteem in het leven geroepen, waartoe alle belanghebbenden van ba&sh toegang hebben (werknemers, leveranciers, aandeelhouders, etc.). Via deze weg kan een waarschuwer de (risico's op) schendingen van de Gedragscode van ba&sh melden binnen de hele waardeketen.

60% van onze producten wordt vervaardigd in Azië, in China en India. We maken daar voornamelijk kleding van katoen, viscose en polyester. Dit zijn grondstoffen die uit deze regio's komen.

40% van onze producten wordt vervaardigd in Europa (30%) en Noord-Afrika. Hier maken we vooral accessoires, knitwear en kledingstukken met mouwen, vanwege de lokale expertise.

De audits zorgen ook voor vertrouwen

BSCI

Sinds augustus 2021 is ba&sh lid van BSCI, een initiatief om de naleving van sociale verantwoordelijkheden te verbeteren. Dit instrument biedt een gemeenschappelijke gedragscode om de arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketen en het toezicht erop te verbeteren: in kaart brengen van de leveranciers, vroegtijdige opsporing van problemen, audits, corrigerende maatregelen en opleiding. Het doel is de rechten van de werknemers te beschermen en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Ons klantenserviceteam staat klaar voor al uw vragen.

PER EMAIL : help@ba-sh.com