BELTS

(23)

SUSTAINABLE blossom

ba&sh westerngürtel BRANKA NOIR

branka. westerngürtel

CHF 195,00 -50.0% CHF 97,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BACTUS NOIR

bactus. GURTEL

CHF 160,00 -50.0% CHF 80,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BONY NOIR

bony. ledergürtel

CHF 195,00 -50.0% CHF 97,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh geflochtener gürtel BRAID NOIR

braid. geflochtener gürtel

CHF 210,00 -40.0% CHF 126,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BOXANE CAMEL

boxane. ledergürtel

CHF 135,00 -50.0% CHF 67,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel MBEKKY NOIR

mbekky. ledergürtel

CHF 135,00 -50.0% CHF 67,50
ba&sh geflochtener gürtel BRAID MARRON

braid. geflochtener gürtel

CHF 210,00 -50.0% CHF 105,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh schmuckgürtel BORZA NOIR

borza. schmuckgürtel

CHF 195,00 -50.0% CHF 97,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BHAINY MARRON

bhainy. GURTEL

CHF 175,00 -50.0% CHF 87,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh schmaler gürtel BASILE NOIR

basile. schmaler gürtel

CHF 180,00 -50.0% CHF 90,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BADEN MARRON

baden. GURTEL

CHF 165,00 -50.0% CHF 82,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BELONE MARRON
LAST PIECE

belone. ledergürtel

CHF 135,00 -50.0% CHF 67,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BALI NOIR

bali. GURTEL

CHF 195,00 -50.0% CHF 97,50
ba&sh flechtgürtel BRIGHT ANTICSILVER

bright. flechtgürtel

CHF 260,00 -50.0% CHF 130,00
ba&sh ledergürtel BARNI NOIR

barni. ledergürtel

CHF 180,00 -50.0% CHF 90,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BOXANE NOIR

boxane. ledergürtel

CHF 135,00 -50.0% CHF 67,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh flechtgürtel BARBRA NOIR

barbra. flechtgürtel

CHF 210,00 -50.0% CHF 105,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BOKNY LEOPARD

bokny. GURTEL

CHF 130,00 -50.0% CHF 65,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel WBLAIRE MARRON

wblaire. ledergürtel

CHF 180,00 -50.0% CHF 90,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh flechtgürtel BARBRA MARRON

barbra. flechtgürtel

CHF 210,00 -40.0% CHF 126,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh GURTEL BOKNY SILVER

bokny. GURTEL

CHF 130,00 -50.0% CHF 65,00

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BLAIRE CAMEL
Sold out

blaire. ledergürtel

CHF 135,00 -50.0% CHF 67,50

SUSTAINABLE blossom

ba&sh ledergürtel BRUNELLE MARRON
Sold out

brunelle. ledergürtel

CHF 180,00 -50.0% CHF 90,00